ЗАБИВАНЕ НА ЕЛКА МИКРО 0.3

Някой апарати от модела ЕЛКА МИКРО 03 при падане на батерията до отказ и последващо зареждане не могат да се включат, а само издават звуков сигнал при натискане на клавишите, PF транспортира хартията, ако останат без хартия понякога показват и end paper и толкова. От това положение излизам като нулирам паметта и после препрограмирам.
Някой знае ли причината за това забиване и има ли по-елегантен начин за излизане?