Завод Електроника - първи, връзка на касов апарат с НАП през gprs

снимка на Стефан Радев

От Електроника АД, по-известни като Завод Електроника, първи обявиха, че са разработили и изпитват Данъчен терминал, устройството, което ще позволи на касов апарат да се свързва дистанционно с НАП. Това устройство все още не е узаконено, а освен това според Електроника не са напълно ясни клаузите на Наредба Н-18, които регламентират как ще се извършва доработването на съществуващите касови апарати и са изпратили писмо до НАП с молба за разяснения. Планира се възможност за доработка дори и за апарати, които не отговарят на досегашната Наредба и не могат да се препродават от собствениците им, макар те да могат все още да ги използват.
Едновременно с това се работи разработката на нови версии на касови апарати Електроника 05, Електроника 04, Електроника 08 и фискални принтери, които ще работят с вградени КЛЕН (контролна лента на електронен носител) и ДТ (данъчен терминал), но и тези устройства все още не са узаконени.
От Завод Електроника препоръчват на търговците да се свържат с обслужващия ги сервиз, за да уговорят предварително, кои касови апарати ще продължат да използват, за да може да се планира производството на ДТ.

В очакване сме и други производители да ни информират за развитието по въпроса. Това някои от тях ще направят на следващата среща на БАДФУ през септември 2010 г.