Измененията в Наредба Н-18, засягащи устройството на електроните касови апарати с фискална памет

Измененията в Наредба Н-18, засягащи устройството на електроните касови апарати с фискална памет
Как това ще се отрази на нас

Както вече може би знаете от Януари месец измененията в наредбата влизат в сила. По начало това ще засегне само бензиностанциите, но в следващия етап ще се включат фирмите регистрирани по ЗДДС, а последни ще останат тези без регистрация.

В какво се състоят конструктивните изменения по апаратите и как това ни засяга като потребители:

В апаратите, одобрени за преработка /списъка с моделите подлежащи на модификация все още не е официално обявен от почти никой от производителите или вносителите им/ ще се добавят два модула:

1 – КЛЕН – контролна лента на електронен носител.

Този модул има за цел за съхрани копие от всяка една издадена бележка /не само фискалните бонове/ в своята памет. Това автоматично анулира разходите за хартиен носител на половина, тъй като разпечатката на лентата отпада. В допълнение, особено за натоварените обекти, се явява облекчението от липса на необходимост за разпечатване, поради препълване на паметта на ЕКЛ /електронна контролна лента/ през натоварените периоди на работният ден.

Плюс е и лесното боравене с модула в сравнение с намотаните ролки. Например при изгубен бон, практиката изискваше копието му да се изнамери от ЕКЛ-то за текущият ден. Този метод отпада, тъй като цялата информация е лесно достъпна директно от модула. Същият пример е валиден и при проверка от органите на НАП, вече няма да се налага да вадите цял чувал с хартиени ленти и всички да се чудите коя кога е отпечатана. Дори няма да се притесняваме за някоя загубена лента. Огромен плюс е и тъкмо съхраняването на информацията в електронен вид.

Термохартията, на която се разпечатват по-голям процент от касовите документи е силно чувствителна към топлина, слънце и влага. Често след неправилно съхранение документите избледняват, а съдържанието на някои изчезва на пълно.

2 – GPRS модул – това е устройство, външно разположено или вградено в самия ЕКАФП, в зависимост от модела, конструктивно оформено като GSM /като най-близко сравнение/. На тези от вас, които работят с POS терминали за картови разплащания, им е известно, че терминала ежедневно изпраща работен файл съдържащ информация на сървърите на банката, която го е осигурила, за операциите протекли през деня.

Функциите на GPRS модула са аналогични. При пускането на отчет с нулиране софтуера автоматично ще състави работен файл, който ще бъде изпратен посредством мрежите на GSM операторите до сървъра на НАП. Сами се досещате каква е целта на тази манипулация.

Недостатък е обвързването с GSM – оператор и заплащането на съответната такса за услугите му. Както споменах вече, конструкцията на модула е близка до тази на GSM-те, макар и далеч по-опростен. За осъществяването на връзка се използва SIM карта и мрежата на съответният оператор. Все още не е решено дали терминалите ще се продават с карта, закупена от производителят или клиента ще има правото да сам да си я закупи, но Пенчо Илиев от Датекс, заяви в края на лятото, че не само, че те ще предоставят картите, но и ще е трудно да се избере оператор, защото картата ще се монтира в устройството още при производството му. Това ще породи допълнителни неудобства, ако се окаже, че точно във вашият търговски обект, този оператор няма добро покритие и се налага смяната му.

Голям плюс са облекченията в последствие от изградената цифрова връзка с НАП.

Най-значимото от тези облекчения е отпадането на нуждата от посещение в офис на НАП за регистрация на касов апарат, при въвеждане в експлоатация. Това представляваше огромна трудност, особено за клиенти регистрирани в други населени места, защото в послените години регистрациите се правеха не по адрес на търговския обект, а по адреса на фирмата. Това затрудняваше особено много някои еднолични търговци, тъй като досиетата на техните фирми се съхраняват по постоянен адрес, а не рядко адреса вписан в личната им карта е много далеч от текущия.

При наличие на връзка, при въвеждането в експлоатация от сервизен техник, апаратът ще изготви файл съдържащ нужната информация и ще го изпрати към сървъра на НАП, от където ще му върнат отговор за потвърждаване на регистрацията. Облекчението е в сила и при смяна на адреса или името на търговския обект. За съжаление в Наредбата няма никакви срокове, в които сървъра трябва да върне отговора, който би могъл да е и отрицателен, и не е без основание притеснението това може да отнеме и повече от ден.

В заключение остава най-големия минус при, клиенти вече разполагащи с касови апарати. Някои от устройствата ще отпаднат, а други ще погълнат финансов ресурс за модификация, но при всички положения, това ще е еднократна инвестиция, водеща към по-прозрачни практики, по-улеснена експлоатация и по-модерен бит.