Критерии за избор на правилния касов апарат

За да изберем най-подходящия касов апарат за даден обект, трябва да вземем предвид някои условия, които биха оказали влияние върху нашия избор:
- Цена – всеки би искал да вложи минимални средства за закупуване на касов апарат, но трябва предварително да се намери баланс между цената и качеството. Не е важно да се купи възможно най-евтиния вариант, след което да се влагат средства за поддръжка и ремонт. Необходимо е да се избере максимално качество за минимална цена и да се знае какво точно „стои” зад тази цена.
- Производител – важно е да се разбере качеството на продуктите, които предлага даден производител и дали те удовлетворяват изискванията на клиента.
- Натоварване на обекта – тук трябва да се знае скоростта на печатане на касовите бележки, видът и цената на консумативите.
- Къде ще се ползва касовият апарат – от това зависи дали да изберем стационарен касов апарат или мобилен.
- Ще има ли връзка с персонален компютър – необходим ли е софтуер за осъществяването на тази връзка, има ли интерфейсна платка за връзка с периферни устройства (баркод скенер, везна, сейф за банкноти)
- Капацитетът на КЛЕН (контролна лента на електронен носител) – ако натоварването на касовия апарат е по-голямо, а КЛЕН - малка, ще бъде необходимо по-често да се сменя. Затова е важно да се знае цената, ако се наложи смяна на КЛЕН.
- Цената на договора за сервизно обслужване след изтичане на гаранцията и какво включва.
- Цената на абонамента на SIM картата след изтичане на първата година.
- Избор на мобилен оператор на SIM картата, който гарантира добро покритие в района, в който ще се ползва касовия апарат.