Отново можете да купите софтуер на Микроинвест от Стеди

снимка на Стефан Радев

От няколко месеца възобновихме сътрудничеството между Стеди и производителя на разнообразен софтуер за управление на търговската дейност Микроинвест.
Ние имаме дългогодишен опит във внедряването на техните продукти, както и в реализирането на конфигурации и системни решения, които никой друг преди това не е правил. Имало е случаи, когато лично Виктор Павлов (собственик и основен разработчик на софтуера на Микроинвест) е заявявал, че някое системно решение не може да се реализира, но ние сме го опровергавали, като не само, че решението е реализирано и работи добре, но то е и най-практичното за конкретната ситуация.
Ние бяхме първите, които предложихме складовия софтуер да се свързва директно с електронна везна, а не както до тогава - само чрез принтер за етикети, отпечатващ тегловен бар-код, който след това да се чете на касата. Това решение се оказа много по-практично за всички обекти, където меренето се извършва от касиера.
Много от изградените от нас системи от 2001-ва година насам работят и до днес, с малка нужда от поддръжка и актуализации.
Всекидневно се изготвят нови решения, които да отговорят най-добре на нуждите на нашите клиенти.
Ако не ви се вярва, че дадена система може да бъде реализирана - просто ни изпратете едно писмо, описвайки я подробно и до няколко дни ще се свържем с вас, за да ви предложим работещото решение.