Производителите на касови апарати и дистанционната (gprs) връзка с НАП

снимка на Стефан Радев

Миналата седмица се проведе среща между много представители на сервизи за касови апарати, представител на ДАМТН, представители на НАП и някои производители на фискални устройства. От ДАМТН присъства главния секретар. От НАП - методолози (Беата Петрова и колега). От производителите на касови апарати имаше представители на Датекс, Дейзи, Елтрейд, ЗИТ, ИСЛ и Тремол. От дискусията стана ясно, че все още не е тръгнал работния сървър на НАП, който ще обслужва gprs заявките на фискалните устройства, макар тестовия да работи от доста време. Всички производители имат разработени някакви gprs модеми, които за старите устройства ще са външни и за да се използват ще трябва устройствата са минат през процедура по смяна на модела (брак и създаване), а почти всички устройства, които са одобрени по Н-18, т.е. се предлагат в момента, ще бъдат представени за одобряване с вградени gprs модеми и контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Най-сериозния проблем е, че от БИМ нямало да приемат устройства за одобряване на типа докато не започне да функционира работния сървър на НАП, а след това ще се струпат твърде много заявки, а одобряването на моделите ще отнеме няколко месеца. Това ще е проблем най-вече за бензиностанциите, защото те трябва да се снабдят с устройства с gprs до края на годината, а за най-големия обем на апарати за преработка или подмяна, тези на регистрираните по ДДС фирми, има още една година. Друг проблем, който ще се решава трудно е как да се избере мобилен оператор, който да се използва в конкретен касов апарат. От Датекс казаха, че вече са водили задълбочени разговори и с трите оператора, но един от тях е бил категоричен, че той ще сключва договори директно с крайния потребител. Самите устройства ще бъдат с вградена sim карта и смяната и нямало да е операция, която да извършва сервиза, а вероятно щяло да се наложи да се извършва от производителя, т.е. ако се окаже, че на мястото където искате да бъде касовият Ви апарат няма добро покритие на оператора, чиято карта е в апарата, ще се почва процедура по добавяне на външни антени, смяна на оператора и дори възлагане на оператор да осигури покритие от страна на НАП. Всъщност може да се заключи, че въпреки изминалата повече от година от първоначалното включване на изискването касовите апарати да се свързват дистанционно с НАП чрез gprs връзка, което беше записано в закона за ДДС, въпреки изминалите три месеца от датата на влизане в сила на измененията на Наредба Н-18, все още няма яснота, а съответно и решения на възможните проблеми и всичко ще се решава в крачка, с изтичането на сроковете след които се очаква да започнат санкции. Чисто по български.