Разпечатване на КЛЕН на Елка 2000 HLP-KL

снимка на Стефан Радев

От основното меню трябва да се въведе една от следните команди:
130 STL начална дата STL крайна дата STL за разпечатване на КЛЕН по дати
131 STL начален блок STL краен блок STL за разпечатване на КЛЕН по номера на дневни отчети