Увеличение на ДДС

Според новият пакет от мерки за бюджетни икономии правителството предвижда да увеличи ДДС с два процента за една година!
Как това засяга касовите апарати?
На всеки електронен касов апарат с фискална памет, програмно, към департаментите, е зададена стойност „данъчна ставка“.
Ако увеличението бъде прието, стойността на ставката трябва да се препрограмира.