Цени за бракуване на касови апарати от "Електроника" ЕАД

снимка на Стефан Радев

Считано от 11.11.2010 г. се определят нови цени за бракуване на Фискална Памет /ФП/ за Електронен Касов Апарат с Фискална Памет /ЕКАФП/ както следва:
ФП БРАК ЗА ЕКАФП - ЗА КРАЙНИ КЛИЕНТИ
50.00 лв. без ДДС

Забележки:
1. Посочената цена важи при чист БРАК на ФП за ЕКАФП.
2. При закупуване на нов ЕКАФП “Електроника” и при смяна на ФП с цел преработка на ЕКАФП по Наредба Н-18/2006 г. бракуването на стария касов апарат /производство на “Електроника” АД/ е безплатно.