Mistral и работа с бар-код четец

снимка на Стефан Радев

За да работят с бар-код четец програмите на Mistral вместо със стандартното CR/LF, съобщението пращано от бар-код четеца трябва да завършва със STX/ETX.